Badanie ultrasonograficznie jest, moim zdaniem, niezastąpionym narzędziem diagnostycznym, które wykorzystuję podczas:

– badania układu ruchu (ocena ścięgien, stawów, kręgosłupa, iniekcje osocza bogatopłytkowego pod kontrolą USG )

– diagnostyki kolek (podstawowym badaniem diagnostycznym podczas morzyska jest badanie rektalne. Niestety, duże ograniczenie skuteczności tej metody stanowi rozmiar jamy brzusznej konia- mówiąc wprost: często przyczyna kolki znajduje się poza zasięgiem ramienia weterynarza. Wykorzystanie ultrasonografu znacząco poszerza obszar dostępny do badania, co pozwala na postawienie ostatecznej diagnozy)

– badania okulistycznego ( obrazowanie głębokich struktur gałki ocznej)

– diagnostyki chorób płuc

– diagnostyki chorób wątroby (m.in. biopsja wątroby bod kontrolą ultrasonograficzną)

– badania układu rozrodczego klaczy (kontrola źrebności, wykrywanie momentu owulacji)

– diagnostyki chorób źrebiąt