Badanie kupno-sprzedaż umożliwia ocenę stanu zdrowia konia w momencie zakupu. Wynik badania może zadecydować o dalszym jego użytkowaniu i możliwościach sportowych. Podstawą badania kupno-sprzedaż jest badanie kliniczne, oraz badania szczegółowe różnych układów: oglądanie konia w ruchu na różnych podłożach, próby zginania kończyn, osłuchiwanie serca i oraz płuc, badanie okulistyczne, stomatologiczne, badanie wysiłkowe. Obecnie standardem jest wykonywanie zdjęć RTG, w celu wykluczenia najczęściej występujących problemów ortopedycznych. Ich ilość ustalana jest indywidualnie na życzenie kupującego. Ponadto istnieje możliwość rozszerzenia badania o dalsze techniki diagnostyczne (USG, badania krwi). W momencie badania przeprowadzany jest wywiad dotyczący stanu zdrowia zwierzęcia z dotychczasowym właścicielem. Wyniki badania umieszczane są na specjalnym protokole (możliwość sporządzenia zarówno w języku polskim jak i angielskim). Zdjęcia RTG dostarczane są w wersji elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej.