Wykonywane usługi z zakresu rozrodu koni:

 • Badanie ginekologiczne klaczy– ocena przydatności do rozrodu (USG, wymazy i biopsja macicy, badania hormonalne).
 • Ustalanie terminu krycia badaniem USG– może być przydatna do wyboru momentu krycia klaczy, szczególnie gdy ma ona tak zwane „ciche ruje” występujące u ponad 30% klaczy.
 • Inseminacja klaczy nasieniem świeżym– pozwala uniknąć wielu zagrożeń związanych z transportem klaczy na stanówkę i kryciem naturalnym z jednoczesnym zachowaniem poziomu skuteczności krycia naturalnego. Schłodzone nasienie może być przechowywane przez około 24 godziny od pobrania bez strat na skuteczności inseminacji.
 • 160509180638
  Ocena momentu owulacji u klaczy
 • Kontrola źrebności klaczy badaniem USG- dzięki zastosowaniu ultrasonografii ciążę możemy potwierdzić już w 9 dniu po owulacji, jednak największą wartość diagnostyczną mają badania przeprowadzone w 21 dniu po owulacji.

  160513180702
  Ciąża 21 dni od owulacji
 • Leczenie niepłodności– płukanie macicy, leczenie zakażeń śródmacicznych.
 • Pobieranie materiału do badań– wymaz z błony śluzowej macicy, badanie poziomów hormonów płciowych u klaczy z zaburzeniami cyklu rujowego.