Przed przystąpieniem do zabiegu chiropraktycznego, lekarz przeprowadza wywiad, ocenia budowę, symetrię i bolesność zarówno w spoczynku jak i w ruchu. Przeprowadza też podstawowe badanie neurologiczne.

paczka
Oswajanie się z paczką 🙂

Najważniejszym etapem zabiegu jest badanie palpacyjne stawów, podczas którego oceniana jest ich prawidłowa funkcja. Służy to zdiagnozowaniu tak zwanego zespołu nadwichnięcia stawu (ang. vertebral subluxation complex, VSC). Nazwa ta budzi wiele kontrowersji ze względu niefortunne jej kojarzenie z nieprawidłowym ustawieniem powierzchni stawowych względem siebie (czyli zwichnięciem stawu). Aktualna koncepcja VCS opisuje zaburzenie funkcjonalne stawów i obejmuje: triadę objawów: zmienioną ruchomość, ból oraz napięcie mięśni.

Aby przywrócić normalną funkcje stawu, chiropraktyk mobilizuje (nastawia) staw, wykorzystując do tego kontrolowany, bardzo specyficzny, szybki nacisk ( o określonej sile, kierunku, szybkości i amplitudzie oraz miejscu przyłożenia) na leczony staw. Duże znaczenie ma kierunek przyłożonej siły musi być on zgodny z biomechaniką danego stawu.

klab
Praca nad ruchomością w rejonie kłębu